Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja, jaka musi być prowadzona przez świetlicę szkolną określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.