Krok po kroku

Rola administratora szkolnego systemu eŚwietlica.pl to głównie przygotowanie systemu na nowy rok szkolny. Żeby zrobić to bezproblemowo należy:

 1. Utworzyć konta dla użytkowników systemu i wysłać im link umożliwiające ustawienie hasła
  Najwygodniej zrobić to za pomocą importu pliku XLSX – dokładny opis czynności znajdziesz w artykule Jak przygotować listę użytkowników na nowy rok szkolny?
 2. Nadać uprawnienia poszczególnym użytkownikom
  W ramach importu pliku pliku XLSX konta użytkowników tworzone są bez nadawania im odpowiednich ról. Po ich utworzeniu należy nadać je poszczególnym użytkownikom. Informacje o rolach użytkowników znajdzie w artykule Role użytkowników w systemie eŚwietlica.pl
 3. Określić parametry właściwe dla szkoły
  W module „Ustawienia szkoły” administrator szkolny określa podstawowe parametry, które pozwalają dostosować działanie systemu.
 4. Dodać do systemu listę sal/miejsc, które są wykorzystywane w pracy świetlicowej
  Zasada dodawania jest tutaj prosta – do pracy świetlicy potrzebna jest minimum jedna sala/miejsce (została już dodana przez administratora systemu, jej nazwę można zmienić). Liczba miejsc, którą można dodać do systemu jest dowolna. Może to być również Boisko, czy inne miejsce, w którym nauczyciele prowadzą zajęcia świetlicowe.
 5. Dodać do systemu powody wyjść ze świetlicy właściwe dla szkoły
  System „na starcie” ma zdefiniowane trzy powody wyjść ze świetlicy: „dom”, „lekcja”, „koło”. Pozostałe powody wyjść (np. autobus, biblioteka, czytelnia) można dodać w module „Powody wyjść”.
 6. Dodać do systemu powody nieobecności
  W module „Tematy zajęć/Nieobecności” możliwy jest wybór powodu nieobecności. Lista możliwych do wybrania powodów zarządzana jest w module „Powody nieobecności”. Ze względu na różne oczekiwania szkół w zakresie dostępności konkretnych powodów nieobecności startowa lista jest pusta.
 7. Określić w systemie dni wolne od pracy
  W wersji startowej system ma zdefiniowane dni ustawowo wolnych od pracy. Inne dni (właściwe dla województwa i szkoły) należy wprowadzić do systemu.

Powyższe czynności można przeprowadzać również później, według bieżących potrzeb – na przykład w sytuacji, gdy świetlica w ciągu roku szkolnego wzbogaci się o nową salę lub gdy potrzebny będzie nowy powód nieobecności.

Co dalej?

Kolejny krok to umieszczenie w systemie listy uczniów. Może to zrobić administrator szkolny osoba z rolą „Kierownik świetlicy” lub „Nauczyciel świetlicy”. Ponownie – najszybszą metodą jest wczytanie pliku XLSX (czynności opisane zostały w artykule Jak przygotować listę uczniów na nowy rok szkolny?). Po wczytaniu pliku należy uzupełnić jeszcze informacje o samodzielnych wyjściach do domu oraz innych osobach mogących odbierać ucznia ze świetlicy.

Kolejne kroki

Aby system pokazał pełnię swoich możliwości konieczne jest wprowadzenie jeszcze informacji w modułach „Koła zainteresowań”, „Plan pracy” oraz „Godziny pracy”. Tymi modułami zajmiemy się w kolejnych artykułach.

Nowy rok szkolny w systemie eŚwietlica.pl – Poradnik administratora szkolnego