eŚwietlica.pl to aplikacja webowa czyli taka, do której obsługi potrzebny jest komputer (lub inne urządzenie – z systemu można korzystać również z urządzeń mobilnych) z przeglądarką internetową podłączony do internetu.

System eŚwietlica.pl przystosowany jest do pracy w jednej lub wielu salach świetlicy.

Spełnia trzy zasadnicze funkcje:

  • służy do odnotowywania obecności uczniów w świetlicy,
  • jest miejscem, w którym wpisywane są tematy zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
  • zbiera w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące ucznia, które mogą być przydatne w prawidłowym sprawowaniu opieki świetlicowej.

Obecność

Obecność w eŚwietlicy.pl odnotowywana jest w momencie przyjścia do oraz wyjścia ucznia ze świetlicy (wystarczy kliknąć, że uczeń przyszedł/wyszedł – godzina zapisywana jest automatycznie). Nie ma konieczności odznaczania obecności co godzinę – system oznaczy ją w odpowiedni sposób automatycznie.

Wyjście ucznia ze świetlicy do domu może być opatrzone w systemie informacją o osobie odbierającej. System może przechowywać informację o tym, kto może obierać ucznia oraz kiedy może on wyjść do domu samodzielnie.

Wbudowane w system mechanizmy przypominania pozwalają na zapanowanie nad wyjściami na koła zainteresowań oraz samodzielnymi wyjściami do domu.

Odnotowywanie obecności w powyższy sposób pozwala na automatyczne pilnowanie przez system liczby uczniów, którymi może opiekować się jeden nauczyciel.

Na grafice poniżej widoczny jest element przykładowego raportu generowanego przez system. Słupki oznaczają liczbę uczniów (górny wykres) i liczbę nauczycieli (dolny wykres). Czarna linia (górny wykres) oznacza chwilową średnią liczbę uczniów przypadających na nauczyciela.

Element przykładowego raportu obecności w świetlicy

A jak zabraknie prądu, zawsze można wpisać obecności „wstecz”.

Tematy zajęć

Drugi najważniejszy element systemu to moduł Tematy zajęć. Wprowadzane mogą być tu wszystkie tematy zajęć prowadzonych w świetlicy. Oznaczane mogą być nieobecności, zastępstwa. Wbudowane mechanizmy przypominania o brakach oraz mechanizmy służące sprawowaniu nadzoru ułatwiają dbanie o kompletne wypełnienie wszystkich niezbędnych danych.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

W poszczególnych modułach systemu można wpisać informacje, które mogą być przydatne w sprawowaniu prawidłowej opieki świetlicowej:

  • informacje o zachowaniu ucznia;
  • informacje o spotkaniach z opiekunami/wychowawcą/specjalistami;
  • dane osób, które mogą odbierać ucznia ze świetlicy;
  • informacje o kołach zainteresowań, w których uczestniczy uczeń;
  • dodatkowe informacje specyficzne dla ucznia.

Sposób przechowywania danych w systemie pozwala na całkowite wyeliminowanie konieczności przeglądania papierowych formularzy czy karteczek.