Plan godzin pracy nauczycieli świetlicy to podstawa do wpisywania tematów zajęć i planowania ewentualnych zastępstw. Sposób zarządzania planem godzin w nowej wersji systemu został zmieniony, aby był wygodniejszy i dawał większą elastyczność niż do tej pory.

Jak było do tej pory

W dotychczasowym rozwiązaniu plan godzin miał określoną datę, od której zaczynał obowiązywać. W ten sposób można było tworzyć przeplatankę planów jednak wymagało to często sporego nakładu pracy.

Jak będzie teraz

Plan godzin będzie obowiązywał dla konkretnych tygodni roku szkolnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można stworzyć np. naprzemienne plany tygodniowe (i nie będzie to wymagało stworzenia osobnego planu dla kolejnego tygodnia roku szkolnego), ale również oprzeć cały rok na jednym lub dwóch planach godzin (dla każdego semestru). Sposób zarządzania będzie prostszy i bardziej intuicyjny.


Szukasz aktualnych informacji o użytkowaniu systemu?

Zapisz się do grupy użytkowników systemu w serwisie Facebook:

https://facebook.com/groups/eswietlica

Edycja planów godzin pracy w nowej wersji systemu eŚwietlica.pl