Wdrożenie systemu eŚwietlica.pl to proces bardzo prosty. Wdrożenie może nastąpić również po rozpoczęciu roku szkolnego.

 1. Podpisujemy umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz przekazujemy dane dostępowe do systemu dla administratora szkolnego.
 2. Termin wpłaty abonamentu przesunięty jest o miesiąc, szkoła ma więc czas na dokładne zapoznanie się z produktem i ew. rezygnację.
 3. Administrator szkolny
  • określa podstawową konfigurację systemu (m.in. godziny pracy świetlicy, liczbę sal);
  • zakłada konta użytkownikom systemu w swojej szkole (nadając odpowiednie uprawnienia);
  • importuje do systemu listy uczniów (proces ich przygotowania dokładnie opisany jest w systemie, sugerujemy importowanie list wszystkich uczniów w szkole).
 4. Od tego momentu można już wprowadzać obecności uczniów.
 5. Administrator szkolny wprowadza godziny pracy nauczycieli świetlicy.
 6. Od tego momentu można już wprowadzać tematy zajęć.
 7. Użytkownicy systemu wpisują dane zawarte w kwestionariuszach zapisu uczniów do świetlicy oraz dane dotyczące kół zainteresowań.
 8. Od tego momentu system jest w pełni funkcjonalny.