W roku szkolnym 2020/21 eŚwietlica.pl przejdzie bardzo poważną metamorfozę. Dotychczasowy system (rozwijany od 2014 roku), chwalony przez użytkowników, zostanie zastąpiony przez narzędzie opracowane z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas tej kilkuletniej współpracy z naszymi klientami z całej Polski. Aplikacja skorzysta z najnowszych rozwiązań internetowych pod względem wyglądu jak i funkcjonalności.

Zmiany będą dotyczyły zarówno interfejsu jak i działania poszczególnych mechanizmów, a jednym ze zmienianych elementów jest zakres danych, które będzie można masowo wczytać do systemu za pomocą pliku.

Tak było do tej pory

Jak wiedzą nasi użytkownicy, do tej pory import danych odbywał się za pomocą pliku CSV (wartości oddzielone przecinkami). System potrafił zaradzić problemom związanym z kodowaniem znaków itp. Nadal jednak dostarczanie danych do systemu w tej formie bywało problematyczne.

Tak będzie teraz

Dlatego też postanowiliśmy zmodyfikować sposób importu, a niejako przy okazji zwiększyć jego zakres. Import będzie odbywał się za pomocą pliku, którego szablon zamieszczamy poniżej. Wczytane będą mogły zostać informacje o uczniach (imię, nazwisko, informacja o zapisaniu do świetlicy, informacje o oddziale – klasie) oraz o dwóch opiekunach (imię, nazwisko, informacja o możliwości odbierania dziecka, numer telefonu). System przed wczytaniem danych do systemu będzie sprawdzał ich poprawność, zadba tym samym o to, aby wszystkie wymagane pola zostały prawidłowo uzupełnione.

Jak przygotować plik?

Przygotowanie pliku będzie bardzo proste. Po pierwsze – należy go pobrać (znajdziesz go pod tym tekstem). Pamiętaj aby nie zmieniać jego nagłówka – dwa pierwsze wiersze muszą pozostać takie jakie są w szablonie.

Polami wymaganymi dla każdego ucznia są:

  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Zapisany – należy wpisać tu informację o zapisaniu (bądź nie) do świetlicy – dozwolone wartości dla tego pola to: Tak, Nie, T, N, 1, 0
  4. Klasa (cyfra) – należy wpisać poziom oddziału – dozwolone wartości to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  5. Klasa (litera) – należy wpisać od jednego do trzech znaków

Plik może zostać wykorzystany do wczytania informacji o rodzicach/opiekunach. Jeżeli nie chcesz tego robić – zostaw te pola puste. To ważne – nie wpisuj żadnych znaków, kresek, zer czy czegokolwiek innego. Jeżeli mają zostać dodane informacje o rodzicach/opiekunach wtedy wymagane są pola:

  1. Imię rodzica/opiekuna
  2. Nazwisko rodzica/opiekuna
  3. Odbiór dziecka – należy wpisać tu informację o tym czy dana osoba może odbierać dziecko ze świetlicy – dozwolone wartości dla tego pola to: Tak, Nie, T, N, 1, 0

Tak sporządzony plik, zapisany w formacie XLSX (to bardzo ważne – system nie będzie przyjmował plików XLS – formatu Excel sprzed wersji 2007) będzie można następnie wczytać do systemu i pominąć tym samym proces ręcznego wprowadzania danych podstawowych.

Pliki do pobrania

Pokaz działania funkcji

Dane umieszczone w filmie nie należą do żadnej rzeczywistej osoby.


Szukasz aktualnych informacji o użytkowaniu systemu?

Zapisz się do grupy użytkowników systemu w serwisie Facebook:

https://facebook.com/groups/eswietlica

Jak przygotować listę uczniów na nowy rok szkolny?