Wprowadzając do systemu eŚwietlica.pl zmiany zaprojektowaliśmy również nowy system uprawnień. Nie wchodząc za daleko w szczegóły – będzie on prostszy niż ten, który funkcjonował do tej pory. W dalszej części artykułu zostaną opisane poszczególne role w systemie natomiast już tutaj zaznaczmy, że jeden użytkownik może mieć przypisaną dowolną liczbę ról.

Uprawnienia w systemie

Uprawnienia w systemie to sposób na określenie tego co dany użytkownik (nauczyciel, kierownik, dyrektor) będzie mógł zrobić. Jakie będą te „role”?

Administrator szkolny

Wszystko zaczyna się od Administratora szkolnego. To uprawnienie będzie pozwalało na dostęp do każdego elementu systemu w zakresie szkoły. Podstawowym zadaniem tej osoby będzie zarządzanie użytkownikami, salami, dniami wolnymi dla całej szkoły, klasami oraz powodami wyjść. Będzie mógł również zmodyfikować parametry dostosowujące system do potrzeb konkretnej szkoły.

Nadzór pedagodiczny

Rola pomyślana jako właściwa dla dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Będzie zapewniała dostęp do systemu w zakresie odczytu wszystkich danych oraz możliwość nanoszenia informacji o sprawdzaniu dokumentacji. Osoba z tą rolą będzie mogła również wpisywać informacje o zastępstwach.

Kierownik świetlicy

Nazwa tej roli nie wiąże się z koniecznością pełnienia takiej funkcji, jej nazwa wynika raczej z zakresu możliwości. Użytkownik z nadaną taką rolą będzie mógł edytować godziny pracy poszczególnych nauczycieli, wprowadzać plan pracy świetlicy i jej regulamin.

Nauczyciel świetlicy

Ta rola pozwoli na wpisywanie do systemu danych o obecnościach uczniów, zarządzanie uczniami, kołami zainteresowań, zapisywanie informacji o rozmowach na temat uczniów oraz ich zachowania. Nauczyciel świetlicy będzie mógł również wpisywać tematy zajęć czy informacje o nieobecności.

Użytkownik bez roli

Zalecamy aby do systemu dodać wszystkich nauczycieli w szkole, którzy mogą teoretycznie zostać skierowani do świetlicy np. w ramach zastępstwa. Dla takich sytuacji przewidziana jest możliwość dodania użytkownika bez roli. Będzie on miał dostęp do systemu w zakresie odczytu danych o obecnościach, uczniach, kołach zainteresowań rozmowach i zachowaniu. Będzie mógł wpisywać informacje o tematach przeprowadzonych przez siebie zajęć.

Bez nerwów

Role nadane w systemie można zmienić w dowolnym momencie. Będzie to mógł zrobić zawsze administrator szkolny.


Szukasz aktualnych informacji o użytkowaniu systemu?

Zapisz się do grupy użytkowników systemu w serwisie Facebook:

https://facebook.com/groups/eswietlica

Role użytkowników w systemie eŚwietlica.pl