Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

eŚwietlica.pl to aplikacja webowa czyli taka, do której obsługi potrzebny jest komputer (lub inne urządzenie – z systemu można korzystać również z urządzeń mobilnych) z przeglądarką internetową podłączony do internetu....

Więcej...

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja, jaka musi być prowadzona przez świetlicę szkolną określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji....

Więcej...

Wybrane moduły

Wybrane moduły

System eŚwietlica.pl zbudowany jest z modułów, które odpowiadają za poszczególne elementy pracy świetlicy. Głównymi modułami są Obecności, Tematy zajęć oraz Raporty. Zapoznaj się ze skróconym opisem wybranych modułów systemu....

Więcej...

Jak pracujemy

Jak pracujemy

Problemy są po to żeby je rozwiązywać Z pewnością w pracy świetlicy zdarzają się sprawy związane z dokumentami, w których możemy pomóc. Chętnie zapoznajemy się z potrzebami naszych klientów i pomagamy w rozwiązaniu problemów. W ten sposób powstają funkcje, które są następnie dostępne dla wszystkich użytkowników....

Więcej...